Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Glaswandwinkel.nl. Door gebruik te maken van de informatie op onze website www.glaswandwinkel.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier wordt gebruikt en/of misbruikt. Informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is niet toegestaan tekst, foto- en beeldmateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glaswandwinkel.nl. Het intellectueel eigendom berust bij Glaswandwinkel.nl

Geen garantie op juistheid

Glaswandwinkel.nl streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en juistheid van prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als typefouten dan wel programmeerfouten, vormen nooit een aan aanleiding om het contract dan wel overeenkomst met Glaswandwinkel.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Glaswandwinke.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard wanneer de informatie en/of inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.

Glaswandwinkel.nl is niet aansprakelijk of staat niet garant voor de juistheid van de informatie en/of producten die worden aangeboden op deze website. Wij behouden ons het recht om materialen zonder enige voorafgaande mededeling te mogen wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen. Glaswandwinkel.nl is niet aansprakelijk voor informatie waarnaar in hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen disclaimer

Glaswandwinkel.nl kan haar disclaimer wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer is te vinden op deze pagina op www.glaswandwinkel.nl